Rok 2023 - dobry czas by wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku

nych i komponentów. Jest to narastający globalny problem, który ma poważne konsekwencje dla środowiska. Elektroodpady zawierają niebezpieczne materiały, takie jak ołów, rtęć i kadm

Rok 2023 - dobry czas by wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku odbiór sprzętu do utylizacji białystok

Recykling pomaga odzyskać cenne zasoby jednocześnie

Odpady elektroniczne, znane również jako e-odpady, to nagromadzenie wszystkich wyrzuconych urządzeń elektronicznych i komponentów. Jest to narastający globalny problem, który ma poważne konsekwencje dla środowiska. Elektroodpady zawierają niebezpieczne materiały, takie jak ołów, rtęć i kadm