E-commerce to przyszłosć

acowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w

E-commerce to przyszłosć sklepy internetowe prestashop

O CSS w Wikipedii

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w